Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst Ui

Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst UI to produkt opracowany przez firmę Cabletron Systems Inc. jako część swojej sieciowego systemu zarządzania. Instrukcja zapewnia szczegółowe informacje dotyczące budowy, instalacji, konfiguracji i eksploatacji systemu Delst UI w sieci. Instrukcja zawiera również informacje na temat protokołu TCP / IP, podstawowych usług sieciowych i aplikacji sieciowych. Instrukcja techniczna zawiera również informacje na temat zarządzania systemem Delst UI przy użyciu przeglądarki internetowej i przydatnych narzędzi. Dokumentacja jest również dostępna w wielu językach, w tym angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, japońskim i chińskim. Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst UI jest przydatnym narzędziem do zapewnienia zgodności i wydajności systemu Delst UI w sieci.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst Ui

Cabletron SystemsDLE32-MA Instrukcja Użytkownika

Popularność:

961 wyświetleniaPrzelicz strony:202 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:1. 51 Mb

6. 8 Regulator solarny Diemasol B Zawsze wybierać typ instalacji 1 (Parametr ANL 1). 6. 8. 1 Ogólny opis działania W trybie pracy automatycznej regulator Diemasol B działa według następujących zasad: Promieniowanie słoneczne podgrzewa w kolektorze płyn przenoszący ciepło. Dla rozpoczęcia procesu regulacji musi być osiągnięta minimalna temperatura kolektora 30 °C i różnica temperatur załączenia 10 K w stosunku do temperatury podgrzewacza. W następującej bezpośrednio potem fazie odpowietrzania (wartość nastawy tu, nastawa fabryczna 3 min. ) pompa będzie pracować z przekaźnika 1 ze względną prędkością obrotową 100%. Następnie obliczana jest dynamicznie prędkość obrotowa pompy solarnej odpowiednio do odchylenia temperatury w stosunku do temperatury podgrzewacza (parametr DT, nastawa fabryczna 20K). Po osiągnięciu w kolektorach temperatury przełączenia stref (wartość nastawy SZ, nastawa fabryczna 55°C, przekaźnik R2 przełącza zawór przełączający na górny zakres podgrzewacza. Tak więc użytkownik natychmiast ma do dyspozycji ciepłą wodę o żądanej temperaturze poboru. Przy spadku poniżej temperatury przełączenia stref (wartość nastawy SZ, nastawa fabryczna 55°C) układ przełącza się z powrotem na żądane delta t z 20K na 10K. Podgrzewacz ładuje się, zgodnie z będącym do dyspozycji ciepłem, do temperatury zadanej podgrzewacza (wartość nastawy SX, nastawa fabryczna 60 °C, a następnie jest odłączany. Gdy mimo osiągniętej żądnej temperatury podgrzewacza (SX), temperatura w kolektorach osiągnie zaprogramowaną wartość maksymalną (wartość nastawy CX, nastawa fabryczna 100°C), włącza się pompa solarna <strong>dla</strong> chłodzenia kolektorów. Pompa solarna pozostaje włączona do momentu gdy temperatura kolektorów spadnie o 5 K poniżej wartości nastawy CX, i/ lub osiągnięta zostanie maksymalna temperatura podgrzewacza (80°C). Tak długo jak temperatura kolektorów będzie niższa od temperatury podgrzewacza, podgrzewacz będzie chłodzony do momentu osiągnięcia swojej temperatury zadanej. Dzięki temu instalacja jest chroniona przed przegrzaniem i powtarzającym się wyłączaniem i możliwa jest dłuższa nieobecność użytkownika, także w sezonie letnim. Ilość ciepła przeniesiona z kolektorów do podgrzewacza jest podawana w wierszu wyświetlania AH. Wartość ta jest ciągle sumowana. Regulator Diemasol B (instalacja 2 - ANL2 <strong>dla</strong> wsparcia ogrzewania) posiada jeszcze jedną dodatkową funkcję: Na powrocie obiegu grzewczego zamontowany jest czujnik S3. - Jeżeli temperatura powrotu jest równa lub większa od temperatury podgrzewacza, powrót z c. o. jest kierowany bezpośrednio do kotła. patrz następna strona (Załączenie). - Jeżeli temperatura podgrzewacza solarnego jest większa od temperatury powrotu z c. o., powrót z c. przechodzi przez podgrzewacz solarny. Tym samym uzyskana stąd energia słoneczna lub z kotła na biogaz wykorzystywana jest do podgrzewania domu. Instalacja 1 Instalacja 2 26 TRIO DT 250 - TRIO DT 350 15/02/10 - 300013050-001-E

6. 2 Załączenie Gdy temperatura kolektorów słonecznych będzie wyższa od 120°C, regulator przeprowadza wyłączenie zabezpieczające. Poczekać do schłodzenia kolektorów. Najpierw włączyć zasilanie sieciowe. Regulator rozpoczyna fazę inicjacji, podczas której miga lampka sygnalizacyjna pracy czerwona i zielona. Po zakończeniu inicjacji regulator znajduje się w trybie pracy automatycznej. Prawie we wszystkich instalacjach w tym trybie pracy osiąga się optymalną sprawność przy nastawach fabrycznych. Regulator jest fabrycznie skonfigurowany na typ instalacji 1 (parametr ANL=1). Jeżeli wymagane jest dopasowanie parametrów regulacji do warunków danej instalacji, można to uczynić przy pomocy odpowiednich wartości nastaw. Instalacja 1 Instalacja 2 6. 3 Przyciski nastawy Regulator obsługuje się wyłącznie 3 przyciskami znajdującymi się pod wyświetlaczem. Przycisk do przodu (>) służy do przewijania do przodu wyświetlanego menu lub do zwiększania wartości nastawy. Przycisk do tyłu ( i i

 • Page 1 and 2: DIETRISOL Solarny podgrzewacz ciep
 • Page 3 and 4: 7 Wyłączenie instalacji.....
 • Page 5 and 6: 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeń
 • Page 7 and 8: 4. 3 Główne elementy Dietrisol TRI
 • Page 9 and 10: 5 Instalowanie 5. 1 Ustawienie podgr
 • Page 11 and 12: 5. 2 Główne wymiary - Podłączeni
 • Page 13 and 14: 5. 4 Orurowanie obiegu kolektorowego
 • Page 15 and 16: • Naczynie wzbiorcze obiegu solar
 • Page 17 and 18: • Zawór bezpieczeństwa Zgodnie
 • Page 19 and 20: 5. 1
 • Page 21 and 22: 5. 5 Regulator solarny Diemasol B
 • Page 23 and 24: 6. 3 Obieg kolektorowy Zalecenie: W
 • Page 25: 6. 5 Odpowietrzenie - Załączyć po
 • Page 29 and 30: • Kanały wyświetlania TC - Temp
 • Page 31 and 32: • Ustawienie parametru CX - Tempe
 • Page 33 and 34: 7 Wyłączenie instalacji • Okres
 • Page 35 and 36: 8. 3 Wyszukiwanie usterek Jeżeli re
 • Page 37 and 38: Kontrola instalacji Elementy na dac
 • Page 39 and 40: Kontrola całej instalacji Instala
 • Page 41 and 42: 15/02/10 - 300013050-001-E TRIO DT
 • Page 43 and 44: Gwarancja Gratulujmy Pastwu zakupu

Nie znalazłeś instrukcji, którą potrzebujesz?

Poinformuj nas, a my postaramy się dodać brakującą instrukcję.

Poproś o instrukcję

Pomóż poszerzyć bazę instrukcji

Masz instrukcję, która tu brakuje? Prześlij ją nam.

Dodaj instrukcję

Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst Ui

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst Ui

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja techniczna Cabletron Systems Delst Ui