Podręcznik migracji sprzętu Canon Imageprograf Ipf780

Podręcznik migracji sprzętu Canon Imageprograf IPF780 to oficjalny dokument, który zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące procesu migracji urządzenia IPF780 z jednego środowiska do innego. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania nowego sprzętu, a także wyjaśnia, jak skonfigurować i używać aplikacji i sterowników. Podręcznik zawiera również informacje na temat konserwacji sprzętu i zabezpieczania danych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik migracji sprzętu Canon Imageprograf Ipf780

Zobacz poniższy poradnik dla Canon imagePROGRAF iPF780. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Canon imagePROGRAF iPF780, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Canon imagePROGRAF iPF780. Upewnij się, że opisujesz trudności z Canon imagePROGRAF iPF780 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Canon imagePROGRAF iPF780

Marka:
Canon
Produkt:
Drukarki
Model/nazwa:
imagePROGRAF iPF780
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty Canon imagePROGRAF iPF780

Jeśli nie można znaleźć drukarki na ekranie Wybierz drukarkę (Select Printer), wyszukaj drukarkę według adresu IP lub nazwy hosta. Wybierz przycisk opcji Podaj adres IP i przeprowadź wyszukiwanie (Specify the IP address and run the search) i kliknij przycisk Dalej (Next). Zostanie wyświetlony ekran, na którym można wybrać kryteria wyszukiwania.

 1. Sprawdź adres IP lub nazwę hosta drukarki.

  Aby sprawdzić adres IP lub nazwę hosta drukarką, wydrukuj informacje o ustawieniach sieci lub wyświetl je za pomocą panelu operacyjnego.

   Wyświetl na ekranie LCD.

   Ustawienia sieci LAN (pozycja dla administratora)

  Wydrukuj ustawienia sieciowe. canon/ij/webmanual/Manual/All/PRO-1000%20series/PL/NTR/ntr_settings1200. html">Drukowanie ustawień sieciowych

  Uwaga

  Jeśli używasz drukarki w biurze, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Wybierz metodę wyszukiwania.

  Wybierz jedną z poniższych metod. canon/ij/webmanual/Manual/All/PRO-1000%20series/PL/NTR/screens/s_tr_05. jpg" alt="rysunek: Ekran Wybór metody wyszukiwania drukarki"/>

  Szukaj według adresu IPv4 (Search by IPv4 address)

  Wybierz opcję wyszukiwania drukarek według adresu IPv4.

  Szukaj według adresu IPv6 (Search by IPv6 address)

  Wybierz opcję wyszukiwania drukarek według adresu IPv6.

  Wyszukiwanie wg nazwy hosta (Search by host name)

  Wybierz opcję wyszukiwania drukarek według nazwy hosta. Nazwa hosta to nazwa LLMNR lub Bonjour.

Wprowadź adres IP lub nazwę hosta, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next).

Rozpocznie się wyszukiwanie drukarki.

W przypadku wyświetlenia ekranu błędu:

Rozwiąż problem związany z błędem, wykonując instrukcje wyświetlone na ekranie.

Jeśli wprowadzony adres IP jest już używany przez inne urządzenie, wykonaj poniższą procedurę, aby określić adres IP drukarki.

Na ekranie GŁÓWNYM wybierz pozycję Różne ustawienia (Various settings). gif" alt=""/>Ekran LCD i panel operacyjny

Użyj przycisku , aby wybrać pozycję Ustawienia urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.

Użyj przycisku , aby wybrać pozycję Ustawienia sieci LAN (LAN settings), a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Inne ustawienia (Other settings), a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings), a następnie naciśnij przycisk OK.

W przypadku określania adresu IPv4:

Użyj przycisku , aby wybrać pozycję IPv4, a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Tak (Yes) na wyświetlonym ekranie, a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Adres IP (IP address), a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Ustawienia ręczne (Manual setup), a następnie naciśnij przycisk OK.

Wybranie pozycji Ustawienia automatyczne (Auto setup) i naciśnięcie przycisku OK spowoduje automatyczne określenie adresu IP.

Wprowadź adres IP. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję OK, a następnie naciśnij przycisk OK.

Wprowadź maskę podsieci.

Wprowadź domyślną bramę.

Adres IPv4 został określony.

W przypadku określania adresu IPv6:

Użyj przycisku , aby wybrać pozycję IPv6, a następnie naciśnij przycisk OK.

Wybierz pozycję Tak (Yes) na wyświetlonym ekranie, a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Adres ręczny (Manual address), a następnie naciśnij przycisk OK. gif" alt="W DÓŁ"/>, aby wybrać pozycję Użyj (Use), a następnie naciśnij przycisk OK.

Wprowadź adres IP.

Wprowadź sekwencje 8 cyfr rozdzielone znakami „:”.

Przykład: ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789

Adres IPv6 został określony. canon/ij/webmanual/Manual/All/PRO-1000%20series/PL/NTR/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

Włączenie zapory na komputerze może spowodować, że drukarki należące do innej podsieci nie zostaną wykryte. Wyłącz zaporę.

Jeśli zapora uniemożliwia wyszukiwanie drukarek:

Jeśli pojawi się komunikat:

Jeśli na komputerze pojawia się komunikat ostrzegający, że aplikacja firmy Canon próbuje uzyskać dostęp do sieci, ustaw w oprogramowaniu zabezpieczającym zezwalanie na dostęp.

Po przydzieleniu oprogramowaniu uprawnień dostępu określ adres IP lub nazwę hosta, a następnie ponownie wyszukaj drukarki.

Po znalezieniu drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie komunikacji sieciowej.

Jeśli nie pojawi się komunikat:

Anuluj wyszukiwanie drukarek, a następnie ustaw oprogramowanie zabezpieczające tak, aby poniższe programy firmy Canon miały dostęp do sieci.

W przypadku systemu Windows:

Setup. exe lub Setup64. exe w folderze win > Driver > DrvSetup na Instalacyjnym dysku CD-ROM

W przypadku systemu Mac OS:

Setup. app, canonijnetwork. bundle, cnwidsd. plugin i cnwidss. plugin

Po skonfigurowaniu oprogramowania zabezpieczającego określ adres IP lub nazwę hosta, a następnie ponownie wyszukaj drukarki.

Więcej informacji o ustawieniach funkcji zapory w systemie operacyjnym lub w oprogramowaniu zabezpieczającym można znaleźć w jego podręczniku obsługi albo uzyskać od jego producenta.

Pobieranie sterowników, oprogramowania i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadane urządzenie imagePROGRAF, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym sterowników, oprogramowania, podręczników i oprogramowania układowego.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Numer seryjny

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

Recyklingu

Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

lub

Podręcznik migracji sprzętu Canon Imageprograf Ipf780

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik migracji sprzętu Canon Imageprograf Ipf780

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik migracji sprzętu Canon Imageprograf Ipf780