Podręcznik użytkownika końcowego Ge Gtw465

Podręcznik użytkownika końcowego Ge Gtw465 jest kompleksowym przewodnikiem, który pomaga użytkownikom w wykorzystaniu wszystkich funkcji i opcji dostępnych w modelu Gtw465. Podręcznik zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji, odpowiedzi na często zadawane pytania, diagnostyki i wiele więcej. Zawiera również informacje na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia. Podręcznik użytkownika końcowego pomaga użytkownikom z łatwością korzystać z Gtw465, dostarczając im ważnych informacji dotyczących konfiguracji i użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika końcowego Ge Gtw465

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

1 Podręcznik użytkownika Opis funkcji programu Datacomp Sp. z o. o. ul. gen. H. Dąbrowskiego 24, Kraków kontakt@bimestimate. eu - bimestimate. eu

2 Spis treści Widok programu 2 Okno widoku kosztorysu 8 Pasek narzędzi Szybki dostęp 8 Zakładka Dane ogólne 9 Zakładka Cenniki 10 Zakładka Narzuty 14 Zakładka Definiuj kosztorys 16 Zakładka IFC (zakładka widoczna tylko dla plików *. ifc) 29 Zakładka Robocizna 30 Zakładka Materiały 33 Zakładka Sprzęt 36 Zakładka Wyniki 39 Zakładka Harmonogram 40 Okno widoku modelu 3D 43 Zakładka Widok 43 Zakładka Obiekty 48 Zakładka Wymiarowanie 51 Praca z plikami *. ifc 55 Nawigacja 55 Notatki 56 1

3 Widok programu Program do kosztorysowania BIMestiMate Przycisk programu BIMestiMate znajdujący się w lewym górnym rogu aplikacji otwiera Menu główne programu BIMestiMate. Dodatkowe opcje rozwijalnych przycisków: 2

4 Opcje eksportu Excel: 3

5 Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel, otwarty w programie MS Excel: Opcje eksportu Excel FIDIC: 4

6 Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel FIDIC, otwarty w programie MS Excel: Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel TP, otwarty w programie MS Excel: 5

7 Opcje eksportu Excel Oferta 6

8 Wyeksportowany plik z opcji eksportu Excel Oferta, otwarty w programie MS Excel: 7

9 Okno widoku kosztorysu Pasek narzędzi Szybki dostęp Otwiera istniejące kosztorysy Konfiguracja wydruku Rozwija do określonego poziomu widoku kosztorysu Tworzy nowy kosztorys Zapisuje aktywny kosztorys Cofnij - Ponów Poziomy rozwinięcia kosztorysu: Opcje dostosowania paska narzędzi Szybki Dostęp: 8

10 Zakładka Dane ogólne Wyświetla informacje o modyfikacjach kosztorysu Usuwa zawartość zaznaczonych wierszy Blokuje zawartość zaznaczonych wskaźników Otwiera dodatkowe okno edycji zaznaczonego wiersza Ustawia we wszystkich rozdziałach kosztorysu wartości wpisane w poszczególnych wierszach (opcja dostępna tylko dla kosztorysu złożonego) Wczytuje domyślne założenia wyjściowe dla kosztorysowania Pokazuje bazę danych ogólnych Dopisuje treść danych ze skojarzonego wiersza do bazy danych Ustawia kosztorys bazowy do importu danych wejściowych do bieżącego kosztorysu 9

11 Zakładka Cenniki Wczytuje domyślne poziomy cenowe ustawione w programie przez użytkownika Zapisuje domyślne poziomy cenowe Usuwa cenniki z kosztorysu Przesuwa zaznaczony cennik w górę lub w dół Otwiera okno z wyborem cennika Ustawia aktywne cenniki we wszystkich rozdziałach kosztorysu (opcja dostępna tylko dla kosztorysu złożonego) Pozwala wybrać stawkę r-g z wczytanych biuletynów cenowych 10

12 Dodatkowe opcje rozwijalnych przycisków: 11

13 Importuje cenniki z płyty CD, wskazanego folderu lub pliku Importuje cenniki z bazy e-bistyp Aktualizuje bazę Megacennika 12

14 Dodatkowe opcje opcji importu cennikow: Przemnaża wszystkie ceny we wskazanym cenniku przez wybrany mnożnik Przenosi/kopiuje ceny pomiędzy wybranymi cennikami 13

15 Zakładka Narzuty Wczytuje domyślne narzuty Zapisuje domyślne narzuty Usuwa wskaźniki wybranego narzutu Ustawia wskaźnik wybranego narzutu z wyższego poziomu Ustawia wskaźnik wybranego narzutu na wyższym poziomie Przechodzi na zakładkę Definiuj kosztorys, do aktualnie zaznaczonego rozdziału Ustawia narzuty we wszystkich pozycjach kosztorysu Umożliwia definiowanie narzutów własnych Umożliwia definiowanie narzutu od zysku Umożliwia wybranie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu z biuletynów cenowych 14

16 Umożliwia wybranie metody kalkulacji kosztorysu, sposobu naliczania kosztów zakupu (Kz) oraz miejsca doliczania narzutów w kosztorysie w zależności od przyjętej formuły liczenia. Umożliwia wybranie sposobu liczenia rabatu Pozwala określić sposób liczenia narzutu Czynny zakład oraz Warunki szkodliwe 15

17 Zakładka Definiuj kosztorys Dodaje na końcu kosztorysu odpowiedni typ (rozdział, grupę, element, komentarz, pozycję szczegółową lub uproszczoną pozycję uproszczoną można pokazać z nakładami lub bez) Wstawia powyżej zaznaczonego wiersza odpowiedni typ (rozdział, grupę, element, komentarz, pozycję szczegółową lub uproszczoną pozycję uproszczoną można pokazać z nakładami lub bez) 16

18 Usuwa aktualnie zaznaczony wiersz Kopiuje/Przenosi /Wstawia za i przed wiersze do i ze schowka, które są zaznaczone Dokonuje renumeracji pozycji w kosztorysie zgodnie ze sposobem wybranym w konfiguracji (Renumeracja) Usuw a przed miary Włącza /Wyłącza blokowanie pozycji Zmienia typ pozycji, rozdziału, kosztorysu Ustawia kolor dla wybranego poziomu Włącza /Wyłącza zaznaczanie pozycji i innych składników Opcje kopiowania i wklejania: 17

19 Opcje zamiany: Opcje ustawienia koloru elementów kosztorysu: 18

20 Opcje usuwania i blokowania przedmiarów: Opcje zaznaczania kosztorysu: Tworzy pozycję złożoną z zaznaczonych pozycji szczegółowych Scala pozycję w elemencie, grupie, rozdziale - element scalony Rozłącza pozycje w elemencie scalonym i pozycji złożonej na osobne pozycji Łączy pozycje tego samego typu powiązane z modelem (opcja dostępna dla plików *. ifc) 19

21 Opcje wybory działu kosztorysu do scalenia: 0, 75 + 0, 75 = 1, = 2 W złożonej pozycji sumowane są ilości poszczególnych nakładów. 20

22 W elemencie scalonym sumowane są wartości pozycji wchodzących w jego skład. Opcje łączenia pozycji: 21

23 Opcje sortowania kosztorysu: Opcje widoku listy kosztorysu: 22

24 Poszczególne opcje widoku opcji Pokaż: Widok bez zaznaczenia jakiejkolwiek opcji. Widok z zaznaczoną opcją pokazywania nakładów. 23

25 Widok z zaznaczoną opcją pokazywania nakładów alternatywnych. Widok z zaznaczoną opcją pokazywania pozycji składowych z pozycji złożonych. 24

26 Widok z zaznaczona opcją pokazywania pozycji z elementów scalonych. Widok z zaznaczona opcją pokazywania zablokowanych pozycji i nakładów. 25

27 Widok ustawień i odwołań do ustawionych kotwic: Umożliwia przegląd danych z bazy katalogowej Edycja zmiennych globalnych dla wyrażeń obmiarowych Edycja wariantów wyceny w pozycjach Podczytuje nakłady katalogowe do zaznaczonych pozycji Umożliwia import danych z programu PDFKosztorys, metricad, MS Excel, BIMestiMate Ustawia dokładność obliczeń kosztorysu 26

28 Opcje importu: Umożliwia generowanie pozycji z modelu na podstawie danych zawartych we właściwościach Podzakładki widoczne na dole okna Definiuj Kosztorys: Wyświetla widok edycji nakładów danej pozycji kosztorysowej Wyświetla widok edycji kodów CPV, indywidualnych oraz numerów STWiOR Wyświetla widok właściwości danego elementu modelu * zakładka widoczna po wczytaniu pliku *ifc Wyświetla widok listy pozycji w kosztorysie Wyświetla widok edycji przedmiaru danej pozycji Wyświetla widok edycji narzutów danej pozycji 27

29 28

30 Zakładka IFC (zakładka widoczna tylko dla plików *. ifc) Usuwa aktualnie zaznaczony wiersz Kopiuje/Przenosi/Wstawia za i przed wiersze do i ze schowka, które są zaznaczone Włącza/Wyłącza blokowanie pozycji Zmienia typ pozycji Do nazwy zaznaczonych elementów dodaje opisy pozycji Możliwości zmiany typów pozycji: 29

31 Umożliwia przegląd danych z bazy katalogowej Włącza filtrowanie pozycji wg zdefiniowanych kryteriów Wyświetla pozycje danego typu powiązane z modelem 3D Przesuwa aktywną grupę/element/pozycję w górę lub w dół Ustawia sposób wyświetlania listy Włącza okno z widokiem modelu 3D Zakładka Robocizna 30

32 Wyświetla zestawienie zawodów w wybranym kryterium cenowym Ukrywa nazwę rozdziału jeżeli dany nakłady występuje tylko w jednym rozdziale Umożliwia edycję nazwy aktywnego nakładu bez wchodzenia do bazy RMS Umożliwia wyszukiwanie zadanego tekstu w górę/ w dół od aktywnego wiersza z/bez uwzględniania wielkości liter Przemnaża ceny wszystkich zawodów przez podany współczynnik Ustawia wszystkim zawodom w zestawieniu jednakową cenę Dla wskazanego zawodu ustawia wskaźnik naliczania nakładów pomocniczych Ustawia dla każdego zawodu średnią cenę z rozdziałów we wszystkich rozdziałach Ustawia wartość rabatu dla robocizny Dla wskazanego zawodu ustawia wskaźnik nie naliczania nakładów pomocniczych 31

33 Opcje kalkulacji ceny: Opcje ustawień wartości rabatu: 32

34 Zakładka Materiały Wyświetla zestawienie materiałów w wybranym kryterium cenowym Ukrywa nazwę rozdziału jeżeli dany nakłady występuje tylko w jednym rozdziale Umożliwia edycję nazwy aktywnego nakładu bez wchodzenia do bazy RMS Umożliwia wyszukiwanie zadanego tekstu w górę/ w dół od aktywnego wiersza z/bez uwzględniania wielkości liter 33

35 Przemnaża ceny wszystkich materiałów przez podany współczynnik Ustawia wartość kosztów zakupu, rabatu i amortyzacji dla materiałów Dla wskazanego materiału ustawia wskaźnik naliczania nakładów pomocniczych Ustawia dla każdego materiału średnią cenę z rozdziałów we wszystkich rozdziałach Dopisuje zaznaczone materiały do bazy RMS Dla wskazanego materiału ustawia wskaźnik nie naliczania nakładów pomocniczych Opcje kalkulacji ceny: 34

36 Opcje ustawień wartości kosztów zakupu: Opcje ustawień wartości rabatu: Opcje ustawień wartości amortyzacji: 35

37 Zakładka Sprzęt Wyświetla zestawienie sprzętu w wybranym kryterium cenowym Ukrywa nazwę rozdziału jeżeli dany nakłady występuje tylko w jednym rozdziale Umożliwia edycję nazwy aktywnego nakładu bez wchodzenia do bazy RMS Umożliwia wyszukiwanie zadanego tekstu w górę/ w dół od aktywnego wiersza z/bez uwzględniania wielkości liter 36

38 Przemnaża ceny wszystkich sprzętów przez podany współczynnik Ustawia wartość rabatu i amortyzacji dla sprzętu Dla wskazanego sprzętu ustawia wskaźnik naliczania nakładów pomocniczych Ustawia dla każdego sprzętu średnią cenę z rozdziałów we wszystkich rozdziałach Ustawia jedną cenę dla całego sprzętu w kosztorysie Dopisuje zaznaczone sprzęty do bazy RMS Dla wskazanego sprzętu ustawia wskaźnik nie naliczania nakładów pomocniczych Opcje kalkulacji ceny: 37

39 Opcje ustawień wartości rabatu: Opcje ustawień wartości amortyzacji: 38

40 Zakładka Wyniki Wyświetla graficzną interpretację kosztorysu w formie wykresu kołowego Wyświetla graficzną interpretację kosztorysu w formie wykresu słupkowego pionowego Wyświetla graficzną interpretację kosztorysu w formie wykresu słupkowego poziomego Wyświetla wyniki jako wartości Wyświetla wyniki jako procenty 39

41 Zakładka Harmonogram Zakładka Harmonogram w widoku Zadań: Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku zadań Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku planu Usuwa dane dotyczące harmonogramu z pliku kosztorysu Generuje harmonogram na podstawie otwartego kosztorysu Ustawia globalne opcje dotyczące harmonogramu Ustawia kolor wybranego elementu Przesuwa zaznaczony wiersz na liście zadań Ukrywa odznaczone elementy 40

42 Dodaje grupę do tworzonego harmonogramu Dodaje element do tworzonego harmonogramu Blokuje zaznaczony fragment harmonogramu Dodaje pozycję uproszczoną do harmonogramu Usuwa zaznaczony fragment harmonogramu Przywraca wartości z kosztorysu Zakładka Harmonogram w widoku Planu: Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku zadań Przełącza widok zakładki Harmonogram do widoku planu Ustawia kolor wybranego elementu Ukrywa odznaczone elementy Przesuwa zaznaczony wiersz na liście planu Pozwala na przesuniecie pasków na wykresie harmonogramu niezależnie od powiązań między robotami 41

43 Określa zagęszczenie czasowe wykresu harmonogramu Dopasowuje wielkość wykresu harmonogramu do szerokości strony Pozwala na zmianę powiększenia widoku wykresu harmonogramu Pokazuje ścieżkę krytyczną tworzonego harmonogramu Określa datę rozpoczęcia inwestycji Ustawia znacznik rozpoczęcia robót Ustawia znacznik zakończenia robót Ustawia datę początkową lub końcową robót w dacie rozpoczęcia Podzakładki widoczne na dole okna Harmonogram w widoku Planu: Przełącza do widoku listy wykresu harmonogramu Włącza okno widoku zadań wybranego elementu Włącza okno widoku wartości danego elementu w czasie 42

44 Okno widoku modelu 3D Zakładka Widok Pokazuje model w standardowym widoku 3D Pokazuje model w widoku 3D wraz z rzutami Pokazuje widok 2D w wybranej rzutni Przywraca domyślne ustawienia kamery Centruje widok na aktualnie zaznaczonych obiektach Ustawia tryb widoku/edycji modelu z lotu ptaka Resetuj powiększenie powoduje ustawienie widoku obiektu w perspektywie standardowej z zachowaniem efektów czynności wcześniejszych takich jak np. usunięcie elementów, kondygnacji etc. Przejdź do po wybraniu elementu bądź przez bezpośrednie jego wskazanie bądź poprzez tabelę po prawej stronie może się okazać, że jest on przesłonięty innymi elementami. Użycie tej opcji powoduje, że wybrany element jest pokazany na pierwszym planie. 43

45 Ustawia widok modelu w wybranej rzutni Umożliwia ustawienie dodatkowych opcji wyświetlania Pokazuje kolorystykę zdefiniowaną w pliku *. ifc Pokazuje mapę ułatwiającą lokalizacje kamery w modelu Opcje Krawędzie opcja pozwalająca na prezentację modelu bez lub z krawędziami. Wygładzanie - opcja włącza wygładzanie krawędzi, wymaga ponownego podczytania modelu. 44

46 Przeźroczystość opcja umożliwiającą wybór przezroczystości brak, częściowa i pełna. Typ oświetlenia - opcja umożliwiającą wybór rodzaju oświetlenia modelu brak, normalne i metaliczne. 45

47 Kolor tła - opcja umożliwiającą wybór koloru tła brak, niebiesko-biały i niebiesko-zielony, szary i czarny. 46

48 Maksymalne przybliżenie opcja umożliwia określenie maksymalnego przybliżenia modelu 1cm, 10cm, 1m. 47

49 Przytnij przecina model płaszczyzną prostopadłą do osi układu w zależności od wyboru jednej z możliwości (+X, +Y, +Z, -X, -Y, -Z). Opcja działa wraz z ruchem myszy. I tak Przytnij płaszczyzną prostopadłą do osi X lub Y ( wybór następuje przez kliknięcie) wraz z wciśniętym prawym przyciskiem myszy powoduje przesunięcie płaszczyzny cięcia. Przecięcie płaszczyzną prostopadłą do osi z wraz z przesuwaniem myszy z wciśniętym (bez obrotu) kółkiem myszki odpowiada zmianie wysokości przecięcia płaszczyzną. Przekrój powoduje wycięcie plasterka budowli ograniczonego płaszczyznami analogicznie jak w przypadku opcji Przytnij. Plasterek jest widoczny na tle przeźroczystego modelu. Użycie myszy wraz z klawiszami umożliwia zmianę położenia wyciętego plasterka. Zakładka Obiekty Pokazuje wszystkie obiekty modelu Przywraca domyślne ustawienia kamery widoku 3D Pokaż wszystko pokazuje wszystkie elementy budowli bez zmiany aktualnego widoku 48

50 Resetuj powiększenie działa identycznie jak w opcji Kamera menu Widok Przejdź do po wybraniu elementu bądź przez bezpośrednie jego wskazanie bądź poprzez tabelę po prawej stronie może się okazać, że jest on przesłonięty innymi elementami. Pokaż, Ukryj opcje umożliwiające pokazanie lub ukrycie wybranych (zaznaczonych) elementów. Funkcje te działają w kombinacji z Wyróżnij kolorem (elementy zaznaczone zmieniają kolor lub nie) oraz z Niezaznaczone z wyborem jednej z trzech możliwości: Pokaż niezaznaczone elementy są pokazane, Ukryj elementy niezaznaczone są ukryte, Przeźroczyste niezaznaczone elementy są prezentowane na tle półprzezroczystego modelu. 49

51 Pokazuje niezaznaczone obiekty Pokazuje niezaznaczone obiekty jako przeźroczyste Ukrywa niezaznaczone obiekty Utrzymuje stan elementów niezaznaczonych Pokazuje strefy danego rysunku Umożliwia odpowiednie skonfigurowanie widoku okna Lista Pokazuje listę typów elementów Wyświetla warstwy modelu Pozwala ukryć elementy niekonstrukcyjne danego modelu Typy, Strefy, Warstwy wybór jednego z rodzajów zestawień elementów wprowadzonych przez projektantów w modelu BIM. Na ogół projektanci definiują wyłącznie strukturę ale przeglądarka obsługuje wszystkie możliwości przewidziane w BIM/IFC. Tabele mają strukturę drzewiastą znak + i - powodują rozwijanie i zwijanie drzewka. Zaznaczenie elementu/ów w tabeli jest wizualizowane na modelu. Jeśli element jest przesłonięty i trudno go odnaleźć, można skorzystać z opcji Przejdź do. Tabele mogą być wyświetlane standardowo z prawej strony lub w osobnym oknie które można ustawić w dowolnym miejscu. 50

52 Zakładka Wymiarowanie Umożliwia pomiar objętości zaznaczonego elementu modelu Umożliwia pomiar długości odpowiedniego rodzaju odcinka zaznaczonego na modelu Umożliwia pomiar powierzchni zaznaczonej płaszczyzny Umożliwia pomiar ciężaru zaznaczonych elementów modelu z możliwością wyboru materiału Umożliwia zliczanie ilości poszczególnych elementów modelu Pomiar Objętości - dokonujemy poprzez wskazanie obiektu, program automatycznie wyliczy jego objętość. Pomiar powierzchni - dokonujemy poprzez wskazanie jednej lub kilku płaszczyzn łącznie pozwala obliczyć ich powierzchnię. Dodatkowo gdy dwie płaszczyzny są równoległe, można obliczyć odległość pomiędzy nimi. Pomiar Długości - dokonujemy po wskazaniu opcji: Krawędź - długość wskazanego odcinka Wierzchołek - długość odcinka wyznaczonego przez wskazane wierzchołki Środek ciężkości - długość odcinka wyznaczonego przez środki ciężkości wskazanych elementów modelu Odległość pomiędzy płaszczyznami - długość odcinka wyznaczona na podstawie wskazania dwóch równoległych płaszczyzn 51

53 Opcje obliczania ciężaru wybranych materiałów konstrukcyjnych w zależności od zdefiniowanej gęstości materiału: Pozwala na automatyczne dokonanie pomiaru objętości, pola powierzchni lub ciężaru dla zaznaczonej grupy elementów modelu. Umożliwia również ustawienie opcji automatycznego wymiarowania 52

54 53

55 Usuwa wszystkie istniejące zaznaczenia Usuwa ostatnie wprowadzone zaznaczenie Przy dokonywaniu pomiaru pomija elementy przeźroczyste Ukrywa zwymiarowane elementy Umożliwia jednoczesne zaznaczenie kilku elementów modelu Określa sposób prezentacji elementów modelu Przenosi pomiar do skojarzonego obiektu przedmiaru Przenosi zmierzoną wartość do wiersza przedmiarowego Ustawia dokładność prezentacji wyników pomiaru 54

56 Praca z plikami *. ifc Nawigacja Program do kosztorysowania BIMestiMate Po wyświetleniu modelu można nim manewrować przy użyciu myszy i klawiatury: Ruch myszki z wciśniętym lewym klawiszem powoduje obrót modelu Przy użyciu prawego klawisza przesuwamy model wzdłuż osi poziomych Wciśnięcie rolki wraz przesuwaniem myszki powoduje przesunięcie modelu wzdłuż osi pionowej Przewijanie rolki pozwala przybliżać i oddalić model od obserwatora Kliknięcie lewym przyciskiem na wybrany element budowli powoduje jego zaznaczenie, kliknięcie wraz z Ctrl odznacza element lub pozwala zaznaczyć kolejny element. Kolejne kliknięcie na element danej kondygnacji wraz z BackSpace powoduje zaznaczenie elementu, kolejne wciśnięcie BackSpace całej kondygnacji, a dalej całej budowli. 55

57 Notatki NOTATKI 56

58 NOTATKI 57

59 NOTATKI 58

60 NOTATKI 59

Technical writer? To czym ty się zajmujesz?

Często nazywani jesteśmy pisarzami technicznymi, dokumentalistami, UX writerami, content designerami. Nazw dla tego zawodu jest naprawdę dużo. Jednak za każdym razem, gdy mówię komuś, że pracuję jako technical writer, niemalże natychmiast pojawia się pytanie: „Ale czym ty się tak naprawdę zajmujesz? ”. Moja odpowiedź na to z pozoru niewinne pytanie skutkuje… pytającymi spojrzeniami i lawiną kolejnych pytań. „Ale co to jest? Co to znaczy? Czy to ty piszesz te niejasne instrukcje, które są dołączane do instalacji oprogramowania? ”.

Jeśli czytaliście na naszym blogu poprzednie wpisy z tej serii, wiecie już, kim jest i czym zajmuje się technical writer. Pisaliśmy o nim w artykułach Technical Writer, czyli mistrz słowa w IT i “Technical writer – poznaj jego supermoce! ”. Jakie obowiązki wiążą się z pracą na tym stanowisku, jakie umiejętności są potrzebne – w tym artykule chcę Wam opowiedzieć, jak to wygląda z mojej perspektywy i zaznajomić Was z codziennymi wyzwaniami tej pracy.

Nie tylko formalna edukacja

Wybór tej ścieżki zawodowej oznacza ciągłą naukę. Nasza praca wymaga jednak znacznie więcej niż tylko zaangażowania w formalną edukację. Stale współpracujemy z ekspertami z wielu dziedzin i często z wielu różnych branż. Wiąże się to z potrzebą poszerzania wiedzy, często samodzielnie, ale również poprzez uczestnictwo w kursach czy webinarach.

Jako pisarz techniczny, potrzebujesz silnych umiejętności organizacyjnych, aby sprawnie zarządzać informacjami, które zbierasz. W wielu przypadkach zdobycie informacji nie jest trudne, ale precyzyjne określenie, które z nich są istotne dla czytelników, może być wyzwaniem. Wielu doświadczonych pisarzy technicznych tworzy każdego roku kilka nowych książek. Muszą oni przyswajać nowe informacje, rozumieć je, organizować, ustalać priorytety i, co najważniejsze, ostatecznie przekazać tę wiedzę w przystępnej formie.

Zanim jednak powstanie konkretny dokument, czyli efekt końcowy naszej pracy, “po drodze” musi sporo się wydarzyć. Nasza codzienność to weryfikacja materiałów, sprawdzanie istniejącej dokumentacji pod względem językowym, wykonywanie tłumaczeń i innych zadań projektowych zgodnie z ustalonymi standardami, dotyczącymi zwięzłości, stylu i terminologii. Niekiedy również delikatnie wcielamy się w rolę analityka biznesowego, a nawet testera! Tworzenie dokumentacji zajmuje około 40-45% czasu w projekcie, z czego dwie trzecie poświęcamy na planowanie dokumentacji (zrozumienie user stories, współpracę z deweloperami, testerami, Product Managerami, analitykami) oraz samo jej dostarczenie. Cennym źródłem wiedzy jest dla nas współpraca z analitykami, od których nie tylko czerpiemy informacje o projekcie, wspieramy ich również w bieżących zadaniach.

Praca na tym stanowisku wymaga więc czerpania przyjemności z porządkowania niezliczonych stron dokumentów. Niezbędne są umiejętności redakcyjne (takie jak strukturyzacja, edycja, pisanie, korekta) oraz znajomość metodologii i konsekwentne stosowanie ustalonych reguł stylu. Naszym celem jest przede wszystkim dostarczenie tego, czego klient potrzebuje, bez pozostawiania śladu własnego głosu, a co za tym idzie, odcięcie się od swojego ego.

Przychodzi technical writer do guru

Pewien technical writer, który pracuje w zawodzie już ponad 7 lat, opowiedział mi kiedyś ciekawą historię. Dotyczy ona roli pisarzy technicznych w branży IT i tego, jak wiele mogą, niejako “przy okazji”, wnieść do projektu. Każdy technical writer doświadczył tego niezręcznego momentu, kiedy trzeba opisać naprawdę skomplikowaną funkcję systemu. Właśnie wtedy, nasz wewnętrzny perfekcjonista po prostu nie odpuści. Zaczynamy więc bawić się aplikacją, badać ją, spędzamy godziny, by zrozumieć, jak większość użytkowników zastosowałaby daną funkcjonalność, dzięki czemu możemy ją lepiej opisać. Godziny mijają, a my wciąż nie jesteśmy zadowoleni z research’u, chociaż zaczyna się on robić naprawdę długi. Wreszcie podejmujemy decyzję, że nadszedł czas, aby poprosić guru o pomoc. Guru, czyli, oczywiście, dewelopera. Perspektywa tego spotkania spędza nam sen z powiek, boimy się, że zostaniemy wyśmiani. Gdy w końcu zadajemy deweloperowi pytanie i prosimy go o krótki feedback, zamiast odpowiedzi słyszymy: „Nawet nie wiedziałem, że ta funkcja może tak działać. Nie stworzyliśmy tego celowo. Właściwie, to był tylko stary kod, który baliśmy się usunąć, więc… świetna robota! ”

Jak widać, technical writing nie polega tylko na pisaniu. Przy wprowadzaniu nowego produktu, po dostarczeniu kodu, tester testuje poszczególne funkcje, robi to również technical writer, wcielając się w użytkownika końcowego. Dlaczego? Ponieważ jest on pierwszym klientem, a testowanie pomaga w tworzeniu dokumentacji z punktu widzenia użytkownika końcowego. I to właśnie w tym momencie mogą przydarzać się sytuacje jak w powyższej historii.

Technical writing, czyli co poeta miał na myśli?

Technical writing znacznie różni się od literackiego stylu pisania. Język, którego używamy, odbiega również od standardów, których uczymy się w szkole czy podczas studiów. Spójrzmy na wiersz Edgara Allana Poe.

“Do Heleny” (tłumaczenie: Władysław Nawrocki).

Heleno! dla mnie urok twój
Jest, jak te barki, co przed laty
Koiły ciężki drogi znój,
Cicho wędrowca w swoje światy
Niosąc przez wonne mórz bławaty.

By wyrazić sens tej wypowiedzi, jako technical writer powiedziałabym po prostu: “On uważa, że Helena jest piękna”. I to jest właśnie esencja naszej pracy − przekształcanie złożonych i trudnych materiałów w jasną i zwięzłą dokumentację, która będzie zrozumiała dla docelowych odbiorców.

Technical writerzy to ludzie sztuki, ale zdaję sobie sprawę, że na pierwszy rzut oka nazwanie pisarza technicznego “artystą” może wydawać się nieścisłe. Jednak tam, gdzie mamy do czynienia z kunsztem językowym, czy to w wierszu, czy w instrukcji obsługi, mamy do czynienia ze sztuką. Dodatkowo obala to mit, że pisarstwo techniczne jest nudne i nietwórcze.

Pisząc ten tekst, chciałam pokazać Wam pracę pisarzy technicznych od tej mniej znanej, twórczej strony. Zależało mi też na tym, aby przekonać Was, że zaangażowanie technical writera do projektu po prostu się opłaca. Opracowanie instrukcji obsługi produktu końcowego na przykład przez dewelopera może skutkować zbędnymi opisami lub wyolbrzymionymi korzyściami. Chociaż utrzymanie dużego poziomu szczegółowości jest ważne, profesjonalna dokumentacja techniczna powinna być zwięzła, bezstronna i jasno przedstawiająca fakty. Wysokiej jakości, fachowo opracowana dokumentacja i podręczniki użytkowników świadczą o profesjonalizmie organizacji.

Podręcznik użytkownika końcowego Ge Gtw465

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika końcowego Ge Gtw465

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika końcowego Ge Gtw465