Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Epson Stylus Tx209

Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Epson Stylus Tx209 to oficjalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i zgodności produktu, który powinien być przestrzegany przez wszystkich użytkowników. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji, a także wszystkie wytyczne dotyczące używania i konserwacji drukarki. Podręcznik zawiera również dane dotyczące zgodności z sieciami i zgodności z systemem operacyjnym, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego usuwania drukarki. Podręcznik jest ważnym narzędziem do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego użytkowania drukarki Epson Stylus Tx209.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Epson Stylus Tx209

Ten Przewodnik użytkownika jest instrukcją obsługi, którą można odczytać na ekranie komputera. Klikając łącza, można uzyskać informacje na następujące tematy.

Korzystanie z oprogramowania

Wprowadzenie do sterownika i oprogramowania dostarczanego wraz z drukarką.

Postępowanie z papierem

Instrukcje dotyczące ładowania papieru i wyboru rodzaju papieru.

Jak drukować

Instrukcje dotyczące wszystkich rodzajów drukowania.

Wymiana pojemników z tuszem

Sposób sprawdzania stanu pojemnika z tuszem i wymiany pojemników. com/onlineguides/pl/d120/html/files/ico_p005. com/onlineguides/pl/d120/html/p05. htm">Konserwacja drukarki

Instrukcje dotyczące utrzymania, czyszczenia i przenoszenia drukarki. com/onlineguides/pl/d120/html/files/ico_p006. com/onlineguides/pl/d120/html/p06. htm">Konfigurowanie drukarki w sieci

Sposób korzystania z funkcji specjalnych drukarki. com/onlineguides/pl/d120/html/files/ico_c008. com/onlineguides/pl/d120/html/p07. htm">Rozwiązywanie problemów

Rozwiązania problemów, które mogą wystąpić. com/onlineguides/pl/d120/html/files/ico_p008. com/onlineguides/pl/d120/html/p08. htm">Informacje o urządzeniu

Szczegółowe informacje o funkcjach i parametrach drukarki.

Bezpieczeństwo

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wersje systemu operacyjnego

CIOP-PIB jest od dnia 7 maja 2004 r. jednostką notyfikowaną nr 1437 w zakresie dyrektywy maszynowej (98/37/WE, a od dnia 12 czerwca 2009 r. w zakresie dyrektywy 2006/42/WE). W odniesieniu do postanowień dyrektywy 2006/42/WE CIOP-PIB prowadzi następujące procedury oceny zgodności:

 • oceny typu WE
 • oceny systemu zapewnienia jakości u producenta maszyn/elementów bezpieczeństwa

Zakres wyrobów podlegających ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 2006/42/WE:

 • pilarki tarczowe i taśmowe do drewna i mięsa
 • strugarki wyrówniarki i grubiarki do drewna
 • obrabiarki kombinowane do drewna
 • czopiarki do drewna
 • frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym do drewna
 • przenośne pilarki łańcuchowe
 • urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób
 • napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenie w maszynach
 • układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa
 • inne maszyny, dla których w procesie oceny zgodności nie jest wymagany udział jednostki notyfikowanej

 • Schematy procedur oceny zgodności:

 • Uproszczony schemat prowadzenia oceny typu WE
 • Uproszczony schemat prowadzenia oceny systemu zapewnienia jakości u producenta maszyn / elementów bezpieczeństwa

 • Ocena zgodności maszyn / elementów bezpieczeństwa jest prowadzona zgodnie z systemem certyfikacji nr 1b, 6 wg PKN Guide nr 67.

  Plik do pobrania

 • Formularz wniosku o przeprowadzenie oceny typu WE
 • Formularz wniosku o prowadzenie oceny systemu zapewnienia jakości u producenta maszyn/elementów bezpieczeństwa
 • Formularz oświadczenia dotyczącego nieskładania wniosku o ocenę typu WE/ocenę systemu zapewnienia jakości w innej jednostce notyfikowanej

 • Uwaga na sfałszowane certyfikaty CIOP-PIB! PRZYPOMINAMY, że:

 • każda modyfikacja wyrobu będącego przedmiotem certyfikatu wydanego przez nasz Instytut powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów,
 • certyfikaty oceny typu WE nie są przeznaczone do rozpowszechniania w celach handlowych,
 • podstawowym dokumentem uprawniającym do wprowadzania wyrobów na rynek jest deklaracja zgodności z typem, dla którego wydano certyfikat, wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 • w przypadku, gdy odbiorca danego wyrobu żąda przedstawienia certyfikatu oceny zgodności, prawo udostępniania jego kopii ma tylko posiadacz certyfikatu, po potwierdzeniu zgodności kopii z oryginałem,
 • sfałszowanie certyfikatu ( w tym także sfałszowanie jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego przerobionego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.
 • INFORMACJA o podmiotach, którym udowodniono dokonanie fałszerstwa certyfikatu (jego kserokopii lub skanu) lub posłużenie się sfałszowanym certyfikatem będzie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu.

 • Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku do wniosku i wzorem wyrobu należy przesyłać do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Warszawie (ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa) lub w Łodzi (ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź)


  Przydatne linki:

 • Komisja Europejska: http://ec. htm http://europa. htm
 • Ministerstwo Gospodarki: http://www. pl/
 • Product Setup

  Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)

  wer. 4. 0

  02-Aug-2022

  5. 55 MB

  . exe

  Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

  Pobierz

  SterownikiEPSON Scan Updater (v1. 0)wer. 1. 0

  13-Jul-2018

  0. 72 MB

  Dodatkowe informacje:

  Issue:

  Since updating to the new version of Window 10 (April update) Epson Scan will not launch or will freeze indefinitely after launching, using Preview or pressing the scan button.

  Solution:

  To resolve this issue we have released an updated driver or patch dependent on your Epson product.

  EPSON Scan (v3. 0ze)wer. 3. 0ze

  10-Dec-2015

  18. 53 MB

  EPSON Scan directly controls all of the features of your EPSON scanner. With this software you can scan images in color, grayscale, or black and white and obtain professional quality results. This program is the standard cross-platform interface between your scanner and most applications. You can access it from any application that supports the TWAIN standard.

  Driver (v6. 56)wer. 56

  06-Nov-2012

  9. 89 MB

  EPSON Scan (v1. 0)19-Jun-2007

  Oprogramowanie dla twórcówEPSON Easy Photo Print (v2. 83. 00)wer. 2. 00

  04-Feb-2016

  57. 92 MB

  EPSON Easy Photo Print is a software application that allows you to easily layout and print digital images on various kinds of paper. com/pub/download/6302/epson630288eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "EPSON Easy Photo Print","asset_id": "630288"}">

  Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Epson Stylus Tx209

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Epson Stylus Tx209

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności i bezpieczeństwa Epson Stylus Tx209