Standardowy podręcznik specyfikacji Cadillac 2018

Standardowy podręcznik specyfikacji Cadillac 2018 to kompletny przewodnik po wszystkich modelach samochodów marki Cadillac. Zawiera szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach samochodu, wszystkich elementach wyposażenia, układzie napędowym, mechanizmach i systemach sterowania, a także dane techniczne dotyczące silnika i wyposażenia. Książka ta jest zaprojektowana tak, aby pomóc kierowcom i mechanikom w prawidłowym użytkowaniu i naprawie samochodu. Dostarcza także wskazówek dotyczących bezpiecznej jazdy i ogólnych wskazówek dotyczących konserwacji i utrzymania samochodu. Podręcznik specyfikacji Cadillac 2018 jest doskonałym źródłem informacji dla kierowców i mechaników, którzy chcą mieć pełną wiedzę na temat swoich samochodów.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik specyfikacji Cadillac 2018

Certyfikowany system zarządzania jakością wg standardu IATF 16949 to wciąż najpopularniejsza certyfikacja w branży motoryzacyjnej. Zgodnie z podręcznikiem Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949: „(…) IATF 16949 ma zastosowanie w zakładach produkcyjnych zleceniodawcy, w których wytwarza się części do produkcji i serwisu oraz wyposażenie dodatkowe według specyfikacji klienta (…)”.

Wymaganiem wobec firm dostarczających wyroby bezpośrednio do OEM, jest posiadanie certyfikowanego SZJ zgodnego ze standardem IATF 16949 – wówczas organizacja zapewnia, iż spełnia wymagania branżowe, a system zarządzania jakością jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Oczywiście nie wszystkie organizacje w ramach łańcucha dostaw posiadają certyfikowane systemy zgodne z wymaganiami standardu IATF. Dostawcy niższego rzędu często posiadają tylko certyfikowany system potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. To bez wątpienia jest zgodne z wymaganiami branżowymi, ponieważ wg standardu IATF 16949:2016 – pkt. 8. 4. 2. 3 & SI 8 „(…) system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z ISO 9001 jest początkowym minimalnym akceptowalnym poziomem rozwoju, chyba że klient zaakceptuje inne rozwiązanie (…)”.

Czy istnieją zatem inne możliwe certyfikacje systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej? Tak.

Verband der Automobilindustrie (VDA) zaleca swoim członkom stosowanie standardu VDA 6. 1 w przypadku wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Żeby posiadać certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami tomu VDA 6. 1, organizacje powinny również znać wymagania podręcznika referencyjnego VDA 6 – „Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 1, VDA 6. 2 i 6. 4”, który określa wymagania dotyczące kwalifikacji auditorów 3. strony, jak i procesu uzyskania certyfikacji. Niestety certyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z VDA 6. 1 jest wciąż rzadkością w Polsce. Jednostki certyfikujące, przeprowadzające audity 3. strony, mogą wystawić certyfikat VDA 6. 1, jeśli posiadają zatwierdzenie VDA. Lista jednostek certyfikujących, które mają możliwości przeprowadzenia takiej certyfikacji znajduje się na stronie organizacji VDA (LINK). Certyfikat VDA 6. 1 jest wydawany przy stopniu spełnienia wymagań na poziomie 90% i zakończeniu procesu zarządzania niezgodnościami. Stopień spełnienia wymagań [%] nie jest podany na certyfikacie VDA 6. 1.

Podręcznik VDA 6. 1 – Audit systemu zarządzania jakością (PL)

W tomie VDA 6 -„Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 4” przedstawiono:

 • rodzaje auditów w organizacjach,
 • wymagania do certyfikacji na zgodność z VDA 6. 1,
 • cykl certyfikacji,
 • wymagania wobec jednostek certyfikujących,
 • wymagania dotyczące umowy pomiędzy jednostką certyfikująca a klientem/zleceniodawcą,
 • wymagania wobec auditorów trzeciej strony,
 • wymagania dotyczące procesu auditu zgodności ze standardami VDA (ustalanie liczby dni auditowych, działania wspomagające, powoływanie zespołu audytującego, plan auditu dla wszystkich auditów itp. ).

Wymagania wskazane w standardzie VDA 6 są porównywalne do treści podręcznika: „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949”.

Standard VDA 6. 1 nie jest nowością w branży motoryzacyjnej. Pierwsze wydanie tomu miało miejsce już w roku 1991. Od tego czasu podręcznik był aktualizowany w celu dostosowania jego treści do aktualnych wymagań obowiązujących w branży motoryzacyjnej.

Podręcznik VDA 6. 1 stanowi podstawę dla:

 • wewnętrznych auditów systemów zarządzania jakością (audity 1. strony),
 • auditów u dostawców (audity 2. strony),
 • oraz auditów certyfikujących (3. strony).

Podręcznik VDA 6. 1 zawiera katalog pytań, który obowiązuje w trakcie auditowania systemu jakości w organizacji, wraz z definicją, objaśnieniem i wyjaśnieniem każdego pytania. Forma podręcznika ułatwia tym samym przeprowadzenie auditu, czy też opracowanie wewnętrznych formularzy w organizacji na potrzeby takiego auditu. Wynik auditu bazujący na wyniku procentowym, ma wskazać organizacji, gdzie powinna skupić swoje wysiłki w celu dalszego doskonalenia SZJ. Ważne jest, aby pamiętać, iż przy zastosowaniu tomu VDA 6. 1 obowiązują równocześnie wymagania tomu VDA 6 „Wytyczne do certyfikacji”, gdzie wskazano, w jaki sposób należy ocenić zgodność procentową auditowanego systemu. Katalog pytań w podręczniku jest podzielony na dwie części: część U – Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz część P – Wyrób
i proces. W części U określono m. in. podstawowe zadania kierownictwa przedsiębiorstwa, do których należy:

 • ustalenie polityki jakości, uzgodnienie i nadzorowanie celów jakościowych,
 • ustalenie i monitorowanie wskaźników dotyczących kosztów jakości (środki),
 • uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa wyrobu i odpowiedzialności producenta za wyrób,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w poczucie odpowiedzialności za jakość (zasoby).

W części P z kolei wskazane są wymagania/pytania do auditowania wyrobu i procesu wytwarzania podzielone tematycznie na rozdziały. Uwzględniono tam zagadnienia dotyczące m. in:

 • przeglądu umowy,
 • rozwoju wyrobu (08) – zadania w zakresie zapewnienia jakości w obszarze rozwoju i konstruowania wyrobu,
 • planowania procesu wytwarzania,
 • nadzorowania udokumentowanych informacji – kompetencji osób, sposobu nadzorowania i przechowywania dokumentacji,
 • procesu zakupów – wraz z wymaganiami przekazywanymi dostawcom,
 • nadzorowania wyrobu powierzonego przez klienta (12) – element ten nie ma zastosowania, kiedy nie mamy do czynienia z wyrobem powierzonym w rozumieniu definicji ujętej w tomie VDA 6. 1,
 • identyfikacji i identyfikowalności wyrobów,
 • sterowania procesem – część ta obejmuje planowanie procesu wytwarzania, organizację produkcji, działania zmierzające do zabezpieczenia produkcji wraz z gospodarką narzędziową,
 • kontroli wyrobu,
 • nadzorowania środków kontrolno-pomiarowych,
 • nadzorowania wyrobów niezgodnych,
 • działań korygujących.

Podobnie jak w standardzie IATF 16949, dozwolone są pewne wyłączenia z zakresu systemu zarządzania jakością. Wg standardu IATF 16949 – jedyne dopuszczone wyłączenie dotyczy wymagań dla projektowania i rozwoju wyrobu. Wg podręcznika VDA 6. 1 – w szczególnych okolicznościach można całkowicie lub częściowo pominąć elementy: 08 Rozwój, rozwój wyrobu i/lub 12 – Nadzorowanie wyrobu powierzonego przez klienta.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu z zakresu jakości?

W rozdziale 10. podręcznika VDA 6. 1 – Macierz porównawcza, przedstawiono w formie tabeli różnice pomiędzy VDA 6. 1, a normą ISO 9001:2015. Widać tym samym specyficzne wymagania standardu VDA 6. 1, które nie są uwzględnione w normie ISO 9001 i analogicznie, których brakuje w standardzie IATF 16949:2016, takie jak: pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością, aspekty finansowe systemów zarządzania jakością, czy też monitorowanie zadowolenia pracowników.

Na koniec warto również wspomnieć o zmianach do podręcznika VDA 6. Podobnie jak
w standardzie IATF 16949:2016, gdzie mamy 19 zatwierdzonych interpretacji (SI), do podręcznika VDA 6. 1 też zostały wydane SI. Obecnie istnieją 3 zatwierdzone interpretacje zmieniające kolejno wymagania pytań: 4. 5, 16. 1 oraz 16. Zatwierdzona interpretacja (SI) zmienia interpretację zasady lub wymagania, zatem organizacja powinna uwzględnić opublikowane zmiany w trakcie auditu SZJ na zgodność ze standardem VDA 6. Opublikowane SI oraz FAQ do tomu VDA 6. 1 dostępne są TUTAJ.

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem z tematyki VDA 6. 1 lub przeprowadzeniem auditu w Państwa firmie na zgodność z tym standardem, zapraszamy do kontaktu.

Autor:
Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
Trener/konsultant, auditor IATF 16949/VDA 6. 1

SKŁAD:

Substancja aktywna: teoretyczne podstawy rachunkowości wraz z przykładami zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

Środki pomocnicze: ciekawostki historyczne, opisy komicznych sytuacji z wykładów o rachunkowości, żartobliwe rysunki, słownictwo wykorzystywane przez studentów na uczelniach i poza ich murami.

WSKAZANIA:

Publikacja pomoże Czytelnikowi w przygotowaniu:

- jako środek wspomagający zrozumienie rachunkowości,

- jako środek umożliwiający kontakty z biurem rachunkowym i urzędem skarbowym,

- jako środek na pozbycie się nudy w księgowości i polubienie zawodu księgowego.

DOZOWANIE:

W zależności od stopnia braku wiedzy, zaniedbania nauki oraz czasu pozostałego do kontroli (egzaminacyjnej, z urzędu skarbowego itd. ):

- nie mniej niż jeden podrozdział dziennie,

- nie przekraczać jednego rozdziału dziennie.

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

Firma CADSOFT od początku działalności jest ściśle związana z Autodesk. CADSOFT to:

 • Partnerstwo o statusie: Gold Partner – Autoryzowany Reseller Autodesk (AAR)
 • Autoryzowane Centrum Szkoleniowe i Certyfikujące (ATC i ACC) 
 • Akredytacja na sprzedaż oprogramowania w branży mechanicznej, architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, inżynierii lądowej, multimediów i animacji.

Firma w swojej dotychczasowej historii dostarczyła najwyższej jakości kompleksowe rozwiązania z zakresu oprogramowania inżynierskiego, sprzętu komputerowego i peryferyjnego, oraz związanych z nimi usług – m. in. wdrożeń systemów CAD/CAM.

O firmie Arkance Systems

Arkance Systems Poland Sp. z o. o. to firma, podobnie jak CADSOFT, wdrażająca innowacyjne rozwiązania informatyczne wspierające wiele branż, a w szczególności budownictwo. Arkance Systems Poland jest częścią grupy Monnoyeur, która wspiera branżę budowlaną od 1906 roku. Grupa operuje w 11 krajach na różnych kontynentach, posiada ponad 6 tysięcy pracowników i obrót bliski 2 miliardów euro. W Polsce notujemy obecność spółki Bergerat Monnoyeur od 1997 roku, obecnie zatrudnionych jest ponad 350 pracowników, w 14 lokalizacjach. Bergerat Monnoyeur jest dystrybutorem maszyn Caterpillar, a w Polsce grupa reprezentowana jest również przez spółki: Eneria (rozwiązania zasilania rezerwowego) i Sitech (systemy pomiarowe).

Wychodząc naprzeciw coraz szybciej rozwijającej się technologii, zmieniającej codzienne sposoby pracy, grupa zaczęła pozyskiwać innowacyjne kompetencje m. z obszaru IT. Działania te doprowadziły do powstania Arkance – organizacji, która skupia spółki grupy zajmujące się dostarczaniem zaawansowanej technologii: Allterra (cyfryzacja otoczenia), Arkance Optimum (optymalizacja placu budowy) i najbardziej widoczne w Polsce: Sitech (systemy pomiarowe) oraz Arkance Systems (rozwiązania BIM).

Arkance Systems obecny jest we Francji, Polsce, krajach Beneluksu, Skandynawii, Czechach, Słowacji Litwie i Węgrzech. Firma ofertuje portfele rozwiązań m. dwóch globalnych liderów branży: Autodesk i Trimble a także rozwija własną gałąź oprogramowania – Holixa i niedawno przejęty AGACAD. Platynowy Partner Autodesk, wyłączny przedstawiciel wybranych rozwiązań Trimble, a także bogaty zasób kompetencji czynią z Arkance Systems, najwyższej klasy firmę konsultingową – zapewniającą powodzenie transformacji cyfrowej nie tylko w branży budowlanej. Jedną z kluczowych wartości kompetencji całej grupy jest kompleksowa obsługa. Dzięki współpracy w ramach grupy mamy wiedzę i kompetencje by projektować kompletne procesy obsługujące wszystkie strony i uczestników inwestycji. Od inwestora po podwykonawcę, od rozwiązań Business Intelligence po geodezję i ciężki sprzęt na budowie – synergia w dobie automatyzacji i maksymalnej integracji systemów, daje nam kluczową przewagę konkurencyjną.

Połączenie firm – korzyści dla klientów

Dla Państwa jako klientów połączenie firm oznacza nie tylko zachowanie pełnej ciągłości obsługi, tę samą wykwalifikowaną kadrę i osoby kontaktowe, ale również dostęp do jeszcze szerszego zakresu produktów, możliwość ich porównania, testowania i wdrożenia. Wysoka jakość obsługi, do której przyzwyczaił Państwa zespół CADSOFT, zostanie teraz wsparty nowym źródłem wiedzy, praktyk i systemów, z krajów gdzie technologia BIM jest standardem pracy już od wielu lat.

Jesteśmy przekonani, że korzystając z bogatych doświadczeń połączonych zespołów, z synergii wynikającej ze zintegrowanej struktury oraz ze statusu Autodesk Platinum Partner, będziemy mogli być dla Państwa jeszcze lepszym Partnerem w biznesie a wyzwanie optymalizacji pracy i zmian, przed którymi stoi polski rynek, będzie dla Państwa jedynie dodatkową okazją na rozwój.

Standardowy podręcznik specyfikacji Cadillac 2018

Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik specyfikacji Cadillac 2018

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik specyfikacji Cadillac 2018